Спрей за камини бял SARATOGA

12.20лв. С ДДС, без включен транспорт до клиента.

Спрей за камини бял SARATOGA
Спрей за камини бял SARATOGA

Описание

Спрей за камини бял SARATOGA
Спрей за камини бял SARATOGA

Спрей за камини бял SARATOGA

Спрей устойчив на температури до 350°С.
  • Изработен от глазура с високо качество, на базата на модифицирани смоли и силикон, които позволяват да се подновят всички повърхности, които обикновено се облагат с високи температури.
  • Подходящ за пещи, печки,котли,комини.

Разфасовка:

  • 0,400 л.

Цветове:

Подробности за продукта
SKU 81.038.002
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия
По-подробно
Етикетиране
Продуктът не се счита за опасен съгласно 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последвалите изменения.Няма специфични опасности, които се срещат при нормална употреба.
ВНИМАНИЕ:
h
Xi
дразнещо h
F
запалимо
R11 – Лесно запалим.S2 – Да се пази далече от достъп на деца. S16 – Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. S46 – при поглъщане да се потърси незабавна медицинска помощ и когато е възможно да се покаже опаковката или етикета на продукта
Информация относно информационния фиш за съставките може да получите от сайта saratoga.it
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.

Спрей за камини бял SARATOGA

Спрей устойчив на температури до 350°С.
  • Изработен от глазура с високо качество, на базата на модифицирани смоли и силикон, които позволяват да се подновят всички повърхности, които обикновено се облагат с високи температури.
  • Подходящ за пещи, печки,котли,комини.

Разфасовка:

  • 0,400 л.

Цветове:

Подробности за продукта
SKU 81.038.002
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия
По-подробно
Етикетиране
Продуктът не се счита за опасен съгласно 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последвалите изменения.Няма специфични опасности, които се срещат при нормална употреба.
ВНИМАНИЕ:
h
Xi
дразнещо h
F
запалимо
R11 – Лесно запалим.S2 – Да се пази далече от достъп на деца. S16 – Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. S46 – при поглъщане да се потърси незабавна медицинска помощ и когато е възможно да се покаже опаковката или етикета на продукта
Информация относно информационния фиш за съставките може да получите от сайта saratoga.it
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.